Info z jarného snemu SMHL (doplnené)

06.03.2010 19:35

 Dňa 6.3.2010 sa uskutočnil jarný snem SMHL v Trenčianských Stankovciach. Doplanili sa pravidlá a prijala sa jedna súťaž do seriálu SMHL.

Zatial neoficiálne!!!

Zmeny a doplnenie pravidiel:

- šírka nádrže na vodu 100cm +- 5cm

- dĺžka savicovej polospojky maximálne 40mm od venca polospojky

Do seriálu SMHL pribudla súťaž v Trenčianských stankovciach

kalendár súťaží na rok 2010:

12.6.2010 Krásno 14:00

19.6.2010 Moškovec 14:00

26.6.2010 Dežerice 14:00

27.6.2010 Ihrište 14:00

4.7.2010 Trenčianské Stankovce 13:00

10.7.2010 Lednické Rovne 9:00

17.7.2010 Zbora 13:00

18.7.2010 Nedašová Lhota 14:00

24.7.2010 Pravotice 14:00

25.7.2010 Svinná 13:00

1.8.2010 Horenická Hôrka 12:00

14.8 2010 Podlužany 14:00

5.9.2010 Nedašov 11:30

11.9.2010 Ďurďove 13:00

 

 Kompletné znenie Uznesenia č. 5/3/2010 nájdete TU

Podľa vyššie uvedeného Uznesenia č. 5/3/2010 vstupuje dňom 6.marca 2010 do platnosti Základná predpis č.3/2010, ktorý je platný pre nasledujúcu sezónu a oproti Základnému predpisu č.2/2009 v ňom boli vykonané nasledovné zmeny a doplnky:

doplnenie bodu 11 vetou: 
Usporiadateľ  zabezpečí aj technických rozhodcov, ktorý majú za úlohu zmerať dÍžku jednej náhodne vybranej hadice. 
ďalej doplnenie bodu:
11d)   a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm. 
11n)   výška steny nádrže na vodu musí byt 80 - 82 cm, šírka 100 cm /plus, mínus 5 cm/ a objem vody v nádrži min. 1 000 litrov
11o)   pokiaľ v priebehu sútaže do 15. min. nenastúpi na prípravu základne žiadne sútažné družstvo veliteľ sútaže po dohovore s delegátom  kola ukoncí sútaž a vyhodnotí ju podla dovtedy dosiahnutých výsledkov.

Kompletné znenie Základného predpisu č. 3/2010 nájdete TU
 

Zdroj: www.smhl.eu 

Späť

Vyhľadávanie

Copyright © 2010 DHZ Dežerice. Všetky práva vyhradené.