Novinky v pravidách pre rok 2010

13.12.2009 08:50

11.12.2009 sa uskutočnil snem ZLPS, taktiež sa 7.11.2009 uskutočnil snem SMHL. Takže sú už známe zmeny v pravidlách pre rok 2010, ktoré sa týkajú našej ligy.

Doplnenie základného predpisu SMHL:

- usporiadateľ súťaže zaradenej do SMHL je povinný zabezpečiť technických rozhodcov, ktorý budú merať dĺžku jednej náhodne vybranej hadice

- výška steny nádrže musí byť minimálne 80cm, maximálne 82cm

- súťaž sa ukončí do 15 minút od odbehnutia posledného družstva, ukončí hlavný rozhodca po porade s delegátom

- na súťaži zaradenej do SMHL musí byť zabezpečená odborná zdravotná pomoc, ktorá bude na vyhradenom a označenom mieste

podrobnejšie tu > uznesenie zo snemu, základný predpis 2/2009

Doplnenie pravidiel ZLPS

- zavedenie kategórie dorastu

- dĺžka savicovej polospojky može byť maximálne 3,5cm dĺžka sa meria od límca polospojky

 

To sú pravidlá ktoré sú isté pre rok 2010, prípadné doplnenia alebo zmeny môžu nastať po jarnom sneme SMHL 
 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

Copyright © 2010 DHZ Dežerice. Všetky práva vyhradené.