Stretnutie hasičov v Šišove

08.05.2010 10:10

 Prvý máj oslávili naši hasiči súťažne na "stretnutí hasičov" , zúčastnili sa tu dvoch disciplín. Diaľkovej dopravy vody a hasičskej stovky. Súťaž otvorila delegácia z Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou, ktorá odovzdala pri tejto príležitosti pamätné plakety zaslúžilím členom. Jeden z nich bol aj náš predseda Jozef Filin.

Ďalej sa pokračovalo disciplínou diaľkovej dopravy vody, tu si naši hasiči zmerali sily s hasičmi zo Zlatník. Po menších technických problémoch boli nútení útok ešte raz opakovať. Opravný pokus dokončili v čase 44,24 s čo stačilo na prvé miesto.

Potom nasledovala hasičská stovka mužov. Po nich prišli na rad ženy. Tu nás reprezentovali: Jana Leipertová, Soňa Ďurčová, Adriana Kvaková, Jaroslav Predanocy, Pavol Kišš, Marcel Procaccio a Peter Gerhát a Martin Kvak

Už po prvom kole sa ukazovalo, že naši bežci majú šancu siahnúť na medailu. V druhom kole to potvrdil Jaroslav Predanocy z časom 19,28s čo ho vynieslo na prvé miesto, Martin Kvak 20,13 druhé miesto. Zo žien sa na medailovú pozíciu prebojovala len Adriana Kavková s časom 22,18 druhé miesto.

Zľava: Lucia Muchová (DHZ Zlatníky), Adriana Kvaková (DHZ Dežerice), Zuzana Bolfová (DHZ Zlatníky)

Zľava: Lukáš Bobok (DHZ Lehota pod Vtáčnikom), Jaroslav Predanocy (DHZ Dežerice), Martin Kvak (DHZ Dežerice)

Späť

Vyhľadávanie

Copyright © 2010 DHZ Dežerice. Všetky práva vyhradené.